Klachten/Geschillen

Als een klant een klacht wil indienen over een aankoop of de dienstverlening bij Tom and Terry B.V., moet deze per e-mail worden gestuurd naar [email protected]. We reageren inhoudelijk binnen 14 dagen. We doen altijd ons best om met de klant tot overeenstemming te komen in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving en dat verwachten we ook van onze klanten.

Indien de klant niet tevreden is met ons antwoord, kan een geschil worden voorgelegd aan een commissie of rechtstreeks aan de rechter. We hopen dat dit nooit het geval zal zijn.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).